Kavansa AB

 Sök:
Start »
Produkter » Våra tjänster » Om oss » Referenser »

 

Produkter

Produkterna är reningsutrustning för VOC föreningar. Dessa är speciellt framtagna för att svara upp mot dagens krav på reningsmetod. Idag gäller att många industrier har ändrat på sina tillverkningsmetoder och övergått till t.ex. färger vars kolväteinnhål är lågt. Detta leder till att gårdagens reningsmetoder ( ex förbränning av olika slag ) ofta är en kostsam och underhållskrävande metod. I många fall så måste man tillsätta extra energi i form av el eller gas för att underhålla förbränningen. Detta leder till höga utsläpp av koldioxid samt att det är förenat med höga driftskostnader.

Våra produkter är speciellt lämpliga för att ta hand om låga koncentrationer av föroreningar på ett mycket kostandseffektivt sätt som både gynnar användarföretagens ekonomi samt är skonsam mot naturen.

För vattenlösliga föreningar

Skrubber

För blandade kolväten

Bioskrubber

Biofilter

För låga utsläppsmängder

A-kolfilter

Kemisorbenter

 

 

 

 ©Kavansa AB. Alla rättigheter resrverade. Användarvillkor. Integritetspolicy.