Kavansa AB

 Sök:
Start »
Produkter » Våra tjänster » Om oss » Referenser »

 

Företaget

Kavansa AB- Voccleaning

Kavánsa AB är ett företag som arbetar inom området miljöteknik. Speciellt inom området biologisk gasrening. Företaget etablerades 1988. Kavánsa AB har sedan slutet av 80-talet designat, projekterat och varit huvudansvarig för 25-tal installationer av biologiska luftfilter,kolfilter, skrubbrar i  Sverige och i bl.a. Norge.

 

Kavánsa AB har också deltagit i ett EUREKA –projekt tillsammans med IVL-Sverige, VTT Finland, DTI-Danmark , Fiberinvent AB, Bioclean AB samt Nordfilter AB i syfte att utveckla biofiltermaterial. Reslutatet av FoU samarbetet gav bl.a. viktiga parametrar beträffande val av bärarmaterial.

 

Övriga viktiga kontakter

Kavánsa AB har bra kontakter med den tysk FoU expertis inom området. Bl.a. Institutet fur Siedlungswasserbau i Stuttgart och prof. Fisher. Institutet är ett av de främsta inom europeisk FoU av processgasfilter för VOC-utsläpp. Forskning inom området har pågått sedan i mitten av 70-talet.

 

 

 

 

 

 

 ©Kavansa AB. Alla rättigheter resrverade. Användarvillkor. Integritetspolicy.