Kavansa AB

 Sök:
Start »
Produkter » Våra tjänster » Om oss » Referenser »

 

Biofilter

Biofilter är en teknik som baseras på att det är mikroorganismer som bryter ned kolväten till koldioxid och vatten. Mikroorganismerna lever på ett bäddmaterial som hålls fuktig. Gasen som ska renas passeras bädden och föroreningarna bryts ned till koldioxid och vatten. Biofilter kan användas i en mängd applikationer. Tex för luktande föreningar av typ svavelväte, merkaptaner, ammoniak och givetvis olika typer av kolväteförningar.

 

Biofilter

 

 

 

 

 

 

 

 ©Kavansa AB. Alla rättigheter resrverade. Användarvillkor. Integritetspolicy.